Nieuwe natuurspeeltuin en vergroend schoolplein geopend in Bredase wijk

donderdag 16 maart 2023

In de Bredase wijk Doornbos-Linie is op 15 maart een nieuwe natuurspeeltuin geopend. Met het nieuwe vergroende schoolplein van de naastgelegen basisschool De Lindenboom en de nog in aanbouw zijnde tuin van het wijkcentrum de Balieweide, krijgt de wijk een nieuwe ontmoetingsplek voor jong en oud in de wijk. Een plek om te bewegen, te spelen en te ontmoeten.

Het groenere schoolplein en de natuurspeeltuin zijn ontwikkeld vanuit het landelijke programma Gezonde Buurten. In 2020  zijn in dezelfde wijk ook al de moestuin Pukplein en de speeltuin Pluktuin ontwikkeld, plekken waar soms zomaar honderd kinderen te vinden zijn.

Het project rondom de Baliëndijk is deel van het plan van de werkgroep 'Doornbos-Linie in het oog', een wijkinitiatief dat gesteund wordt door de gemeente Breda en Verbeter Breda. Ook organisaties als IVN Natuureducatie, JOGG, de woningcorporaties, Breda Actief, Zorg Voor Elkaar. Surplus, Breda Senior waren bij de ontwikkelingen betrokken.

"De wijk is in de afgelopen jaren erg veranderd", beaamt wethouder Wijken en Kansengelijkheid Arjen van Drunen. "Het is een fijne groene plek geworden voor de bewoners; waar kinderen kunnen spelen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. De bewoners hebben hierin een grote rol gespeeld. Mede dankzij hun betrokkenheid en enthousiasme zijn verschillende mooie projecten van de grond gekomen. Het is een mooi voorbeeld van een ontwikkeling die tot stand is gekomen dóór en vóór de buurt."

Het volgende project is ook al in aantocht: de wijkraad, de werkgroep en Verbeter Breda werken aan een groene wandel-, speel- en trimroute voor de wijkbewoners die start bij de natuurspeeltuin.

Opening van de natuurspeeltuin in Breda (bron: gemeente Breda)

Bron: Gemeente Breda