Zorgen om voortbestaan van helft van de georganiseerde speeltuinen

dinsdag 31 oktober 2023

Uit onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 27 procent van de georganiseerde speeltuinen de komende jaren ernstig in de problemen komt en vreest voor permanente sluiting. Nog eens 28 procent geeft bovendien aan de toekomst als zeer onzeker te beschouwen. "Er moet een speeltuinwet komen om te voorkomen dat de speeltuinen worden opgeheven", meent Jantje Beton.

Jantje Beton voerde het onderzoek in september 2023 uit onder 700 speeltuinorganisaties, die op vrijwillige of professionele basis een speeltuin beheren. Als voornaamste reden voor de grote zorgen voeren de organisaties een tekort aan vrijwilligers (78 procent), hogere kosten (50 procent) en werkdruk voor vrijwilligers en bestuurders (43 procent) op.

Mogelijke sluiting van grote invloed

Jantje Beton is erg geschrokken van de cijfers. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de georganiseerde speeltuin door kinderen als favoriete speelplek wordt gezien. Het verdwijnen van speeltuinen heeft directe invloed op het welzijn en de ontwikkeling van de Nederlandse kinderen, vindt Jantje Beton. Buitenspelen is essentieel voor de gezondheid en het geluk van kinderen. Ook leggen kinderen met buitenspelen een stevige basis voor een leven lang plezier in bewegen. En kinderen gaan er letterlijk beter van in hun vel zitten. 

Op dit moment zijn er al 300.000 kinderen in Nederland die nooit buitenspelen. Het sluiten van speeltuinen zal ervoor zorgen dat dit aantal zelfs toe zal nemen. Jantje Beton vindt dit onacceptabel.  

Vijf voor twaalf

"Het is echt vijf voor twaalf! Als we nu niet ingrijpen, dan verliezen we een generatie aan binnenzitten. De gevolgen van het verdwijnen van deze speeltuinen zijn niet te overzien. Daarom roepen we iedereen op om in actie te komen voor de speeltuin", zegt Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton.

"De speeltuin is door de belangrijke buurtfunctie van en vóór ons allemaal! Ook de overheid heeft een verantwoordelijkheid. Er moet een speeltuinwet komen om te voorkomen dat de speeltuinen worden opgeheven."