Speelplan

Het plan voor beter spelen!

Speelplan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau voor speelruimte. Onze belangrijkste doelstelling is om veilige, uitdagende en toegankelijke speelruimte te realiseren en de kwaliteit te waarborgen. Wij pakken speelruimte aan voor alle leeftijden, van alle groottes en met zowel traditionele als natuurlijke inrichting. Bij een vraag op veiligheids-, beleids- of beheerniveau, doen wij grondig veldonderzoek als basis voor ons advies. Wij betrekken de gebruikers: in bijna elk project maakt participatie een belangrijk deel uit van het proces. Ook adviseren wij bij bewonersinitiatieven. Onze kennis delen wij graag in onze cursussen voor veiligheidsinspecteurs en beheerders. Wij geven cursussen op het gebied veiligheid, beleid, beheer en participatie. Speelplan is in januari 2015 door de NVWA als eerste in Nederland erkend als particulier inspectiebureau voor speeltoestellen met een goed werkend zelfcontrolesysteem.

Social Media

Youtube

Bezoekadres

Transistorstraat 53b ALMERE, NEDERLAND.

Postadres

Transistorstraat 53b
1322 CK ALMERE
NEDERLAND

Contactgegevens

T. 036-5236127
E. info@speelplan.nl
Contactpersoon Carla Kruis

Artikelen, evenementen & downloads van Speelplan