VNG Realisatie

VNG Realisatie werkt aan ontwikkel-, uitvoering- en handhavingsondersteuning. We doen dat als onderdeel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Sinds 1 januari 2023 is VNG Naleving met VNG Realisatie gefuseerd.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave. VNG Realisatie werkt aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Daarbij ondersteunen we bij toezicht en handhaving in het sociaal domein. Door kennis van de wetgeving, de praktijk en ons brede netwerk zijn we de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering. 

Postadres

Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG
NEDERLAND

Contactgegevens

T. 070-373 83 93
E. info@vng.nl