Speelforum: debatten over de kracht van spelen

jun23
Op initiatief van Ruimte voor de Jeugd en IPA (International Play Association) vindt op 23 juni 2016 in Utrecht het eerste Speelforum plaats.

Een gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. Het speelforum wordt twee keer per jaar georganiseerd. 


Het eerste Speelforum heeft als thema: 'Het kind als kwetsbaar of veerkrachtig? Over risico en resilience in het spel van kinderen'. Inleiders zijn Prof. dr. Joachim Duyndam (Universiteit voor Humanistiek) en Martin van Rooijen (presentatie: 'Spelen in onderzoek in NL, een verkenning’). Aansluitend is er ruimte voor debat met forumleden uit praktijk en onderzoek.

 

Het Speelforum vindt plaats op 23 juni 2016 van 15-18 uur op de Universiteit voor Humanistiek Utrecht. Aanmelden via  info@ruimtevoordejeugd.nl o.v.v. naam, functie, organisatie en contactgegevens. Let op, een beperkt aantal plaatsen is beschikbaar! Enige weken van tevoren ontvangt u de laatste informatie. De deelnemersbijdrage is € 25; studenten betalen € 15. 


Kijk  hier voor meer informatie.

 

Speelforum: debatten over de kracht van spelen

Thema van het debat is 'Het kind kwetsbaar of veerkrachtig'.

Datum / tijd

23 juni 2016
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meUniversiteit voor Humanistiek