Froukje Hajer

Froukje Hajer is ruim 35 jaar als vrijetijdspedagoog werkzaam op het terrein van het kindvriendelijke wijken vanuit het sociaal cultureel werk,  Brede Scholen, Opvang en speelbeleid. Zij verbindt sociaal en fysiek beleid. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is voor haar een belangrijke inspiratiebron. Zij helpt organisaties, gemeenten en buurtbewoners en verbindt praktijk en beleid:  bij projectontwikkeling, voorlichting, deskundigheidsbevordering, (bij)scholing, belangenbehartiging,  beleids- en methodiekontwikkeling.  Zij is actief in verschillende besturen en netwerken. Als vrijwilliger begeleidt zij jaarlijks een vakantiekamp. Sinds is 2011 is zij sociaal ondernemer rond ‘Kind, spel en ruimte’. Zij werkte o.a. bij de voorloper van het NJI (NIZW) en was hoofd belangenbehartiging en programma’s Jantje Beton. Het belang van spelen is een rode draad in haar werk, waarbij zij altijd oog heeft voor het bereiken van kinderen die extra aandacht nodig hebben. Zij publiceert regelmatig. In 2016 verscheen haar boek ‘Werk maken van spelen’, inmiddels 2e druk.  Meer informatie: zie www.kind-spel-ruimte.nl 


 

Contactgegevens